Mag Stad? In Amsterdam Noord

Bart Voorsluis // Korte docu/reportage. Begin 2016 is Amsterdam-Noord omgedoopt tot het onderzoeksgebied Mag Stad? Gemarkeerd door het welkomstbord aan de Noordelijke IJ-oever is het stadsdeel met z’n eigenwijze bewoners en met waarschijnlijk de hoogste dichtheid burgerinitiatieven van Nederland, de ultieme plek om onderzoek te doen naar hoe de Nederlandse participatiesamenleving gestalte krijgt. Heeft iedereen toegang tot de participatiesamenleving? Welke rol kunnen kunstenaars spelen? In deze korte documentaire is te zien hoe het samen bouwen aan de stad tot spanningen kan leiden.

Datum

19 November 2019

Leave us a comment